Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel

BİLİM ve TEKNOLOJİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI

 

 

Personel

Dahili

e-mail

 

Laboratuvar Müdürü

Prof.Dr.Sermet KOYUNCU

2900

skoyuncucomu.edu.tr

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. SAVAŞ GÜRDAL

 

 

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi AYÇA AYDOĞDU EMİR

 

 

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi FIRAT ALATÜRK

 

alaturkfcomu.edu.tr

Toprak Analiz Lab. 
Akademik Danışmanı

Dr.Öğr.Üyesi Yakup ÇIKILI

2912

yakupcikilicomu.edu.tr

Arkeometri Lab. Akademik Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜDER 2899 ugudercomu.edu.tr

 

Yük.Kim. Z. Fulya YETGİN

 

zfulyaguvencomu.edu.tr

 

Öğr.Gör. Nilay TEZEL

 

nilaytezelcomu.edu.tr

Kalite Sistem Yöneticisi

Öğr.Gör. Salih Can SUNER

 

salihcansunercomu.edu.tr

 

Kim. Mert AKGÜN

 

mrtakgnyahoo.com

 

Kim. Arife AKTAŞ

 

arifecamkertengmail.com

 

Müh. Adem Y. Vural

 

 

Yazılım Sorumlusu

Müh. Bilal TÜRK

 

bturkcomu.edu.tr

Sekreter

 

2907

 

Numune Kabul Birimi Sorumlusu

Nurhayat BERBER

24006

merkezlabanalizcomu.edu.tr

Mühendis

Adnan ŞENGÜL