Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel

BİLİM ve TEKNOLOJİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI

 

 

Personel

Dahili

e-mail

 

Laboratuvar Müdürü

Doç. Dr.Ayhan ORAL

2900

ayhanoralcomu.edu.tr

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Emin YAKAR

2919

eyakarcomu.edu.tr

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Volkan ESKİZEYBEK

2911

veskizeybekcomu.edu.tr

Toprak Analiz Lab. 
Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Ali SUNGUR

2912

sungurcomu.edu.tr

Arkeometri Lab. Akademik Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜDER 2899 ugudercomu.edu.tr
Arkeometri Lab. Akademik Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ACIOĞLU 2899 yacioglucomu.edu.tr

 

Yük.Kim. Z. Fulya YETGİN

2931

zfulyaguvencomu.edu.tr

 

Dr. İhsan Başaran

2915

ihsanbasaran.trgmail.com

 

Öğr.Gör. Nilay TEZEL

2917

nilaytezelcomu.edu.tr

Kalite Sistem Yöneticisi

Öğr.Gör. Salih Can SUNER

2928

salihcansunercomu.edu.tr

 

Kim. Mert AKGÜN

2929

mrtakgnyahoo.com

 

Kim. Arife AKTAŞ

2925

arifecamkertengmail.com

 

Müh. Adem Y. Vural

2914

 

Yazılım Sorumlusu

Müh. Bilal TÜRK

2926

bturkcomu.edu.tr

Sekreter

Özlem ERGEN

2907

 

Numune Kabul Birimi Sorumlusu

 

2923

merkezlabanalizcomu.edu.tr

Numune Kabul

Burcu TOSUN 

Toprak Laboratuvarı

Ezgi SÖYLEMEZ NAYİR 

Toprak Laboratuvarı

Seren KEKLİK