Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel

BİLİM ve TEKNOLOJİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI

 

 

Personel

Dahili

e-mail

 

Laboratuvar Müdürü

Doç. Dr.Ayhan ORAL

2900

ayhanoralcomu.edu.tr

 

 

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR

2919

eyakarcomu.edu.tr

Laboratuvar Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Volkan ESKİZEYBEK

2926

veskizeybekcomu.edu.tr

Toprak Analiz Lab. 
Akademik Danışmanı

Doç. Dr. Ali SUNGUR

2914

sungurcomu.edu.tr

Arkeometri Lab. Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit GÜDER 2899 ugudercomu.edu.tr
Arkeometri Lab. Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU 2899 yacioglucomu.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Didem Giray DİLGİN

2911

Didemgiray79hotmail.com

 

Uzm. Kim. Z. Fulya YETGİN

2931

zfulyaguvencomu.edu.tr

 

Uzm. Kim. İhsan Başaran

2915

ihsanbasaran.trgmail.com

 

Uzm. Kim. Nilay TEZEL

2917

nilaytezelcomu.edu.tr

 

Uzm. Kim. Salih Can SUNER

2928

salihcansunerhotmail.com

 

Kim. Mert AKGÜN

2929

mrtakgnyahoo.com

 

Müh. Adem Y. Vural

2912

 

Bilgi İşlem

Müh. Bilal TÜRK

2920

bturkcomu.edu.tr

Sekreter

 

2924

 

Numune Kabul Birimi Sorumlusu

 

2923

merkezlabanalizcomu.edu.tr