Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2004 yılında kurulmuş, Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle;

Amacımız;

Öncelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale ve çevresine de hizmet verebilecek şekilde, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün ve malzemeleri geliştirmek; araştırmacı bilim insanlarının birbiriyle bağlantılı ve de disiplinler arası çalışmaya olanak sağlayan bilim dallarında çalışma yapmak; yörenin sanayiici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek; merkez olanaklarını kullanarak yüksek lisans / doktora öğrencilerini bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek ve yetiştirmektir.

 

HEDEFLERİMİZ:

  • ÜNİVERSİTEMİZDEKİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK AR-GE ARAŞTIRMALARINA HİZMET VERMEK
  • SANAYİDEKİ AR-GE ÇALIŞMALARINA HİZMET VERMEK
  • DİSİPLİNLER ARASI PROJE ÜRETME İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK
  • SANAYİNİN İHTİYACI OLAN KONULARDA ORTAK PROJELER ÜRETMEK
  • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR İÇİN REKABETE DAYALI, ETKİN, VERİMLİ ARAŞTIRMA ORTAMI VE İMKANLARI OLUŞTURMAK