Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İlk Ulusal Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde açıldı ve faaliyete geçti.

Meteorit çalışmalarının ülkemizde çeşitli üniversiteler bünyesindeki araştırma gruplarınca yapılmaktadır. Ancak meteorit adayı olan veya meteorit olduğu kesinleşmiş numuneleri incelemek ve karakterize etmek adına, bu bilim dalında ayrılmış özel bir ulusal laboratuvar eksikliği mevcuttu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde açılan “Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı”, meteorit örneklerinde uzmanlaşmış tematik bir laboratuvarda inceleyerek bu örneklerden elde edilecek bulgular ile meteorit araştırmalarına hız ve derinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Meteorit çalışmalarının ülkemizde çeşitli üniversiteler bünyesindeki araştırma gruplarınca yapılmaktadır. Ancak meteorit adayı olan veya meteorit olduğu kesinleşmiş numuneleri incelemek ve karakterize etmek adına, bu bilim dalında ayrılmış özel bir ulusal laboratuvar eksikliği mevcuttu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde açılan “Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı”, meteorit örneklerinde uzmanlaşmış tematik bir laboratuvarda inceleyerek bu örneklerden elde edilecek bulgular ile meteorit araştırmalarına hız ve derinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Meteorit araştırmaları geçmişte ülkemizde oldukça yavaş ilerlemiş olmakla beraber, son zamanlarda bu bilim dalındaki çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Örneğin, Türk Meteorit Çalışma Grubu kurulmuş ve Türkiyedeki çalışmaları daha organize ve etkili bir biçimde yapabilmek için katkıda bulunmak, çeşitli kanallar aracılığı ile farklı tiplerde meteorit örnekleri tedarik etmek ve bu örnekleri bilimsel çalışma yapmak üzere araştırmacılara sağlamak gibi geyretler sarfetmektedir.  Ek olarak, Türkiyede ilk defa, meteoritler üzerine araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının meteorit temin edebileceği bir platform (Türk Meteorit Veritabanı) oluşturulmuş, yurtiçinde ve yurtdışında araştırmacılara meteoritler ulaştırılmaya başlanmıştır. Hem bu meteoritlere ekleme yapabilmek için hem de  ülkemizin uzay bilimlerinde etkinliğinin artırılması adına Türkiyenin ilk Antarktik meteoritler odaklı seferi 2018-2019 sezonunda düzenlenmiştir. Bu sefer sonucunda Türkiyenin ilk Antarktik meteoritleri ülkemize getirilmiş ve araştırılmaya başlanmıştır. Son olarak, 1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı 21-22 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ev sahipliğinde Kırklareli Üniversitesi önderliğinde düzenlenmiş, ülkemizdeki birçok meteorit araştırmacısı bir araya gelmiştir. 

Bu gelişmelere ek olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOBİLTUM bünyesinde açılan ve faaliyete geçen Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı, meteorit araştırmaları odaklı ilk ulusal  “tematik laboratuvar” eksikliğini gidererek ülkemizdeki araştırmalara katkıda bulunmayı, söz konusu numuneleri uluslararası standartlar ve protokoller çerçevesinde muhafaza etmeyi ve analitik olarak incelemeyi hedeflemektedir. 

ÇOBİLTUM’da kurulan Meteorit Araştırma Laboratuvarında numune hazırlama üniteleri, stereo ve polarize mikroskoplar, çeşitli spektroskopik sistemler ile elektron mikroskopları mevcut bulunmaktadır. Bu deneysel sistemlere ek olarak, ülkemizdeki çeşitli laboratuvarlardaki farklı deney sistemlerine ise, ÇOBİLTUM ile ilgili kurumlar arasında yapılan protokoller sayesinde kolayca erişim sağlanabilmekte ve gerekli deneyler ve analizler kolayca yapılabilmektedir.

Daha detaylı bilgilere meteorit.merkezlab.comu.edu.tr web adresinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir.