Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOBİLTUM'da 3 Boyutlu RAMAN Ölçümleri Gerçekleştirildi

Meteorit içerisinde bulunan bileşenler ve bu bileşenlerin dağılımları meteoritlerin sınıflandırılmasında önemlidir. Bu bileşenlerin tespitinde kullanılan araştırma yöntemlerinden biri de Raman Spektroskopisidir.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ’a ait DOM 08006 kodlu meteorite numunesine üç boyutlu raman analizleri laboratuvarımız bünyesinde bulunan WİTEC ALPHA 300 RA marka cihaz ile gerçekleştirilmiştir.
            Ölçümler 80 µm X 80 µm alanda, yüzeysel ve derinlik pixel boyutu 1 µm ve derinlik 20 µm olacak şekilde gerçekleştirilerek toplamda 128000 spektrum elde edilmiştir. Ölçülen bölgenin görünür bölgedeki görüntüsü aşağıda  verilmiştir.

 

  • Ölçülen bölgenin görünür bölgedeki görüntüsü

  • • Ölçülen bileşenlerin 2D dağılım haritaları soldan sağa: Carbon, olivine, pyroxene, ve fluorescence.

  • Ölçülen bileşenlerin dağılım haritaları(sol) ve görünür bölge üzerindeki dağılımı (sağ) aşağıda verilmiştir.

  • Ölçümü gerçekleştirilen bölgeye ait bileşenlerin raman spektrumları

  • 3D dağılım haritası