Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOBİLTUM Meterorit Araştırmaları Çalıştayı’nda tanıtıldı.

Türk Meteorit Çalışma Grubu tarafından ilki düzenlenen 1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde gerçekleştirildi. Çalıştaya ÇOBİLTUM’u temsilen katılan Dr. Öğr. Üy. Volkan Eskizeybek “Meteroit Araştırmalarında Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Meteorit Çalışma Grubu tarafından ilki düzenlenen 1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde gerçekleştirildi. Çalıştaya ÇOBİLTUM’u temsilen katılan Dr. Öğr. Üy. Volkan Eskizeybek “Meteroit Araştırmalarında Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda meteroit araştırmalarında kullanılan araştırma teknikleri ve ÇOBİLTUM analiz kabiliyetleri ile eşleştirilerek, katılımcılara ÇOBİLTUM bünyesinde kurulan ve akademik danışmanlığını Kırklareli Üniversitesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Mehmet Yeşiltaş’ın yaptığı meteorit araştırmalarında Türkiye’nin ilk ulusal “Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı” tanıtıldı. Çalıştayda Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı’nın ÇOBİLTUM bünyesinde yer alan Çevre, Gıda, Toprak ve Arkeometri gibi diğer tematik laboratuvarlar ile birlikte ulusal meteorit araştırmalarında aktif bir rol oynayacağı, yeni bulguların bulunmasında ve yayılmasında önemli katkılar vereceği değerli katılımcılar tarafından dile getirildi.