Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOBİLTUM ANALİZ YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR

ÇOBİLTUM malzeme karakterizasyon kabiliyetlerini iki yeni ısıl analiz ile genişletti. Termogravimetrik Analiz (TGA) ve Dinamik Mekanik Analiz (DMA) analiz cihazlarının kurulum ve eğitim faaliyetlerinin tamamlanması ile analiz hizmetleri verilmeye başlandı.

ÇOBİLTUM malzeme karakterizasyon kabiliyetlerini iki yeni ısıl analiz ile genişletti. Termogravimetrik Analiz (TGA) ve Dinamik Mekanik Analiz (DMA) analiz cihazlarının kurulum ve eğitim faaliyetlerinin tamamlanması ile analiz hizmetleri verilmeye başlandı. 

 

Termogravimetrik Analiz (TGA), genel olarak malzemelerde sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı ve/veya kazanımlarının belirlenmesinde kullanılır. Deney numunesinin sabit ısıtma hızlarında ve farklı atmosferik ortamlarda ısıtılarak, kütle değişimi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülüp kaydedilir. Genel olarak, deney numunesinin kütlesinin değişmesine neden olan reaksiyonlar; bozunma veya yükseltgenme reaksiyonları veya bir bileşenin buharlaşmasıdır. Böylece, numunenin faz geçiş sıcaklık aralıkları, ısıl kararlılığı kütle-sıcaklık değişimi istenilen aralıklarda ölçülebilir. Birimiz bünyesinde yeni katılan TGA cihazımız Perkin Elmer TGA 800 modeli olup cihaza ait teknik özelliklere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir. 

 

http://www.perkinelmer.com/product/tga-8000-analyzer-excluding-autosampler-n5320010

 

Dinamik Mekanik Analiz (DMA), dinamik yük etkisi altında ve farklı sıcaklık aralıklarında dayanım, şekil değiştirme ve rijitlik özelliklerindeki değişimlerin hesaplanmasında kullanılan yük-deformasyon eğrilerinin ölçülmesine imkan veren analiz yöntemidir. DMA, malzemelerin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçer. Malzemelerin dinamik viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve E'', gerilim ve gerinim dalga şekilleri üzerindeki σ0, ∈0 ve δ değerlerinden hesaplanabilir. Özellikle polimer ve polimer matriksli kompozitlerin dinamik yük etkisi altıda termomekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir.  Birimiz bünyesinde yeni katılan DMA cihazımız Perkin Elmer DMA 800 modeli olup cihaza ait teknik özelliklere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir. 

 

http://www.perkinelmer.com/product/dma-8000-analyzer-qtz-window-ssti-clamp-n5330101