Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

BEHR Laborteknik S5 Otomatik Kjeldahl Azot – Protein tayin sistemi hizmete başladı

Kjeldahl yöntemi ile azot / protein analizi için en yaygın kullanılan yöntemdir. Uygulama sırasında amonyum, aminler vb. azot içeren tüm bileşikler tespit edilmektedir.

Behr S5 model cihazımız; NaOH, H2O, Borik asit ekleme işlemlerini otomatik olarak yapmaktadır. Ayrıca sisteme entegre olan otomatik titrasyon ünitesi sayesinde de hassas sonuçlar elde edilir.

Genel gıdalar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, hayvan yemleri, atık su vb. çevre uygulamaları gibi bir çok farklı matrikste kullanılabilen bir uygulamadır.

Uygulama olarak 3 adımlı bir analiz olarak değerlendirebiliriz;

Yaş Yakma Uygulaması: Numune Sülfirik Asit ile parçalanarak Amonyum Sülfat Formuna Dönüştürülür.

Nötralizasyon ve Distilasyon Uygulaması: Amonyum Sülfat formuna dönüşen azottan, Amonyak’ın Sodyum Hidroksit distilasyonu ile serbest hale getirilmesi

Titrasyon Uygulaması: Borik Asit içerisine alınan distilat, ayarlı titrant ile titre edilir.