Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

“2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı” nın dördüncüsü 1-2 Mart tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenmiştir.

Ülke genelindeki Araştırma merkezi yöneticileri ve araştırmacıları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili devlet kurumlarının yetkilileri katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Araştırma Merkezi Altyapı Sorunları, Bütçe Sorunları, Personel İstihdamı, 6550 sayılı kanun kapsamında Araştırma Merkezlerinin Durumu ve Merkezlerin Sürdürülebilirliği, Akreditasyon süreçleri, Uzman Eğitimleri, Laboratuvar Otomasyon Sistemleri konu başlıkları üzerinde durulmuştur.

Toplamda 12 sunumun yapıldığı çalıştayda ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan ORAL tarafından “Merkez Laboratuvarları için Cihaz Eğitim Problemleri ve Çözüm Önerileri”,  ÇOBİLTUM Akreditasyon Süreçlerinden Sorumlu Akademik Danışman Prof. Dr. Şeref GÜÇER tarafından “Merkez Laboratuvarları ve Sürdürülebilirlik”, ÇOBİLTUM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR ve Bilg. Müh. Bilal TÜRK ve tarafından “Merkez Laboratuvarları için Laboratuvar Bilgi Sistemi ve Analiz Takip Süreçleri Yazılımı”, başlıklı sunumlar yapılmıştır.

 Çalıştayda özellikle uzman eğitimleri hususundaki önerileri ve kendi otomasyon sistemini kullanan ÇOBİLTUM ilgi odağı olmuş, eğitim ve otomasyon sistemi hakkında diğer laboratuvar temsilcilerinin talepleri üzerine ön görüşmeler yapılmıştır.