Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Numune Şartlandırma ve Saklama Koşulları

Numuneler TS ISO 5667-3 standardına uygun numune kabı cinsi, miktarı ve şartlandırma koşulları baz alınarak alınmalıdır. Aşağıda belirtilen parametrelere uygun koşulları sağlayacak şekilde, ağzı sıkıca kapatılmış 1 litrelik  kaplarda gönderilmelidir. Sıvı numunelerde kap taşırılarak içinde hava kabarcığı olmayacak şekilde doldurulmalıdır. Kaplar tasıma esnasında dökülme, akma, sızma veya kırılmaya karsı gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

Yapılacak Tayin Uluslar arası referans standart Kabın Tipi Ek Koruma ve Depolama Koşulları Maksimum Muhafaza Süresi
Askıda Katı Madde SM 2540 D Plastik ya da cam 4oC ± 2oC sıcaklıkta 2 gün
Kimyasal Oksijen İhtiyacı

ISO 15705:2002

SM 5220 B

Plastik ya da cam H2SO4 ile pH 1-2 olacak sekilde
asitlendirilmelidir ya da - 18º C nin altına dondurulmalı.
6 Ay
Polipropilen Plastik ya da cam
Plastik
İletkenlik ISO 7888:1985
SM 2510 B
Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Klorür

ISO 15682:2000 ISO 10304-4:1997

TS 4164 ISO 9297

Polietilen ya da cam
Plastik ya da cam
Hiçbir gereken yaygın tekniklere
etkisi yoktur.
1 ay
pH ISO 10523:2008
SM 4500 H+ B
Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Tuzluluk SM 2520 B Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Sıcaklık SM 2550 B Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Sülfat

ISO 10304-1:2007

SM 4500 SO42-D

Plastik ya da cam 4oC ± 2oC sıcaklıkta 1 ay
Yağ ve Gres
Tayini
SM 5520 B Cam HNO3 veya HCl veya H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
şişenin yaklaşık yüzde 90 doldurulmalı
ve tepede yeterli boşluk
bırakılmalıdır.
1 ay