Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akredite Analiz Hizmet Bedelleri

Çevre Laboratuvarı

Analiz ÇOMÜ Personeli Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler Diğer Kurumlar
pH değeri 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
İletkenlik 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Askıda Katı Madde 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini 50TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet
Tuzluluk Tayini 20TL/Adet 30TL/Adet 40TL/Adet
Sıcaklık Tayini 10TL/Adet 15TL/Adet 20TL/Adet
Yağ ve Gres Tayini 50TL/Adet 100TL/Adet 150TL/Adet

Bu analizlere ait numuneler http://merkezlab.comu.edu.tr/analizler/numune-sartlandirma-ve-saklama-kosullari.html sayfasında yer alan koşullara uygun olarak alınmalıdır.