Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Analiz Hizmet Bedelleri

SEM ANALİZ FİYAT LİSTESİ

ANALİZ

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

FE-SEM

40 TL/adet

60 TL/adet

100 TL/adet

FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan)

60 TL/adet

80 TL/adet

120 TL/adet

EDS Haritalama

100 TL/adet

120 TL/adet

200 TL/adet

Au-Pd Kaplama

50 TL/adet

60 TL/adet

80 TL/adet

C kaplama

20 TL/adet

30 TL/adet

40 TL/adet

 

NOT: Numune sayısı 10’un üzeri olan analizlerde Au-Pd kaplama fiyatı 10. Numuneden sonra 25 TL olarak ücretlendirilecektir.

 

YÜZEY KARAKTERİZASYONU (BET) ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

Tek Nokta Analizi

40 TL/numune

60 TL/numune

80 TL/numune

Çok Nokta Analizi

60 TL/numune

80TL /numune

120 TL/numune

Çok Nokta + Gözenek Boyutu

80TL /numune

100 TL/numune

150 TL/numune

Çok Nokta + Mikro Gözenek Boyutu

100 TL/numune

120 TL/numune

150 TL/numune

 

CİHAZ KULLANIM BEDELLERİ

Cihaz

ÇOMU PERSONELİ (TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI (TL)

DİĞER KURUMLAR (TL)

Liyofilizatör

2 TL/saat

5 TL/saat

10 TL/saat

Santrifüj

10 TL/saat

15 TL/saat

20 TL/saat

Saf Su

1 TL/Litre

2 TL/saat

5 TL/saat

Ultra Saf Su

5 TL/Litre

7 TL/saat

10 TL/saat

 

 

 

 

GC-MS ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

Kalitatif Analiz

20 TL/numune

40 TL/numune

80 TL/numune

Kantitatif Analiz

35 TL/numune

50 TL/numune

100 TL/numune

Bir bileşenden sonrası için madde başına

5 TL/numune

10 TL/numune

20 TL/numune

Metot Oluşturma

100 TL/numune

150 TL/numune

200 TL/numune

Yağ Asidi Analizi

50 TL/numune

75 TL/numune

100 TL/numune

Amino Asit Analizi

75 TL/numune

120 TL/numune

200 TL/numune

Pestisitler(Madde Başına)

35 TL/numune

100 TL/numune

250 TL/numune

Pestisitler (Grup Taraması)

75 TL/numune

100 TL/numune

250 TL/numune

Yağ Asidi analizi Ön işlem

40 TL/numune

50 TL/numune

60 TL/numune

Amino Asit analizi ön işlem

40 TL/numune

50 TL/numune

60 TL/numune

GENEL ANALİZLER ÜCRETLERİ

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

Karbon-Kükürt Tayini

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

Kalori Tayini

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

UV-Visable (Tarama)

10 TL/numune

20 TL/numune

40 TL/numune

UV-Visable (Tarama Organik Çözücü)

10 TL/numune

20 TL/numune

40 TL/numune

Toplam Klorofil Tayini (A,B,C)

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

Toplam Organik Madde Tayini

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

Kül Analizi

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

BOİ

50 TL/numune

100 TL/numune

150 TL/numune

KOİ

50 TL/numune

100 TL/numune

150 TL/numune

Polarimetre

10 TL/numune

15 TL/numune

20TL/numune

Kjeldahl Analizi

15 TL/numune

30 TL/numune

50 TL/numune

Refraktometre

10 TL /numune

15 TL/numune

20 TL/numune

Nem

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

Dansitometre

10 TL /numune

15 TL/numune

20 TL/numune

ICP-OES FİYAT LİSTESİ

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

1-5 element için

50 TL

70 TL

80 TL

Hg ve As için (Her bir element)

50 TL

70 TL

80 TL

5 elementten sonra her bir element için ÇOMU personeline 5, diğer üniversite ve kamu personeline 7, özel sektör personeline 10 TL ücret eklenecektir

Analiz Yapılan Elementler: Zn, Co, Cd, Pb, Ni, Mn, Cu, Ba, Cr, Al, Fe, Mg, Na, B, Ca, K, P

 • Yukarıda belirtilen ücretler cihaza verilmeye hazır halde gelen numuneler için geçerlidir. Numuneye uygulanacak ön işlemler için merkezimizle iletişime geçiniz.

Mikrodalga

ÇOMÜ PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

25 TL

50 TL

60 TL

 • Numune hazırlık ve ön işlem ücretleri her numune için farklılık gösterir. Bu nedenle ilgili kişiyle iletişime geçmenizi rica ederiz

 

LC MS MS ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

Kalitatif Analiz

20 TL/numune

40 TL/numune

80 TL/numune

Metod Oluşturma

100 TL/numune

150 TL/numune

200 TL/numune

Kantitatif Analiz

50 TL/numune

75 TL/numune

100 TL/numune

Bir bileşendem sonrası için madde başına

5 TL/numune

10 TL/numune

20 TL/numune

Pestisitler Madde Başına

50 TL/numune

100 TL/numune

250TL/ numune

Pestisitler Grup Taraması

75 TL/numune

100 TL/numune

250TL/ numune

 

 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) ANALİZ FİYATLARI

 • Fiyatlar numune başına olarak verilen değerlerdir.
 • Bir numune için maksimum analiz süresi 20 saattir.
 • CDCl3 , D2O dan farklı çözücü kullanıldığında analiz ücretinin %50’si daha ilave edilir.
 • Formda belirtilmeyen her bir parametre (molekül ağırlığı, açık formül, çözünürlük) için analiz ücreti üzerine 1 TL daha ilave edilir.

Sıvı NMR Analiz Fiyatları

Analiz

COMU Personeli

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

1H (proton) Spektrumu

25 TL

50 TL

75 TL

D2O Exchange Spektrumu

25 TL

50 TL

75 TL

13C NMR  Spektrumu (0-1 saat)

40 TL

80 TL

120 TL

13C NMR Spektrumu (1-3 saat)

50 TL

100 TL

150 TL

13C NMR Spektrumu (3-7 saat)

70 TL

140 TL

270 TL

13C NMR Spektrumu (7-19 saat)

90 TL

180 TL

270 TL

COSY –2D Spektrumu

40 TL

80 TL

120 TL

NOESEY-2D Spektrumu

50 TL

100 TL

120 TL

APT Spektrumu

40 TL

80 TL

100 TL

DEPT Spektrumu

40 TL

80 TL

100 TL

31P Spektrumu

45 TL

90 TL

130 TL

19F Spektrumu

35 TL

70 TL

105 TL

HMBC – 2D Spektrumu

60 TL

120 TL

180 TL

HMQC – 2D Spektrumu

60 TL

120TL

180 TL

 

 • Fiyatlar numune başına olarak verilen değerlerdir.
 • Bir numune için maksimum analiz süresi 20 saattir.
 • CDCl3 , D2O dan farklı çözücü kullanıldığında analiz ücretinin %50’si daha ilave edilir.
 • Formda belirtilmeyen her bir parametre (molekül ağırlığı, açık formül, çözünürlük) için analiz ücreti üzerine 1 TL daha ilave edilir.

 

 

Katı NMR Analiz Fiyatları

Analiz

COMU Personeli

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

Katı 1HNMR

80 TL

110 TL

160 TL

Katı NMR 13CPMAS (0-1) saat

80 TL

110 TL

160 TL

Katı NMR 13CPMAS (1-2) saat

100 TL

130 TL

180 TL

Katı NMR 13CPMAS (2-4) saat

140 TL

175 TL

250 TL

Katı NMR 13CPMAS (4-8) saat

160 TL

280 TL

320 TL

Katı NMR 13CPMAS (8-16) saat

180 TL

360 TL

540 TL

Katı NMR 13CPMAS (16-27) saat

210 TL

420 TL

630 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS  (0-1) saat

100 TL

200 TL

300 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS (1-2) saat

120 TL

240 TL

360 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS  (2-4) saat

140 TL

280 TL

420 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS (4-8) saat

160 TL

320 TL

480 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS (8-16) saat

200 TL

400 TL

600 TL

Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS (16-27) saat

230 TL

380 TL

460 TL

 

 • Fiyatlar numune başına olarak verilen değerlerdir.
 • Bir numune için maksimum analiz süresi 20 saattir.
 • CDCl3 , D2O dan farklı çözücü kullanıldığında analiz ücretinin %50’si daha ilave edilir.
 • Formda belirtilmeyen her bir parametre (molekül ağırlığı, açık formül, çözünürlük) için analiz ücreti üzerine 1 TL daha ilave edilir.

 

 

 

 

 

SU ANALİZLERİ ÜCRETLER

Analiz

COMU Personeli

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

pH Tayini

10 TL/numune

15 TL/numune

20 TL/numune

Filtrasyon ile Askıda katı madde tayini (AKM)

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

Su Sertliği

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

Suda tuz analizi

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

İletkenlik

10 TL/numune

15 TL/numune

20 TL/numune

Tuzluluk

20 TL/numune

30 TL/numune

40 TL/numune

Alkalite (CO3-, HCO3-)

25 TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

Amonyum

35 TL/numune

45 TL/numune

55 TL/numune

Klorür

25TL/numune

40 TL/numune

50 TL/numune

Çözünmüş Oksijen

10 TL/numune

15 TL/numune

20 TL/numune

 

TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) ANALİZ ÜCRETLER

Analiz

ÇOMU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARI

DİĞER KURUMLAR

TEM-120kV*

100 TL/saat

150 TL/sa

200 TL/saat

TEM+EDS

150 TL/saat

200 TL/sa

300 TL/saat

Bloktan kesit alma

100 TL/saat

150 TL/saat

200 TL/saat

Grid üzerine numune hazırlama

40 TL/numune

60 TL/numune

80 TL/numune

* Bir analiz için minumum analiz süresi 1 saattir.

 

XRD ANALİZİ FİYAT LİSTESİ

Analiz Adı

ÇOMÜ Personeli

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Sanayi ve Özel Sektör

Toz Kırınım Deseni1,2

50 TL

70 TL

100 TL

Kantitatif Analiz

70 TL

100 TL

120 TL

İnce Film Analizi

100 TL

150 TL

250 TL

Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni

200 TL

400 TL

400 TL

 1. % Kristalinite ve % Amorf faz hesabında toz kırınım deseni üzerinden ekstra %50 ücretlendirme yapılacaktır.
 2. Fiyatlar hiçbir ön işlem yapılmaksızın direk cihaza verilecek numuneler içindir. Ön işlemler için ekstra fiyatlandırma yapılacaktır.

 

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

Analiz Adı

ÇOMÜ Personeli

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

Sanayi ve Özel Sektör

Raman Spektrumu

50 TL / Saat

75 TL / Saat

100 TL / Saat


* Bir analiz için minumum analiz süresi 1 saattir.